Tietosuojaseloste

Päivätty 18.2.2021

Tietosuojaseloste: Katja Heinonen Ky

Rekisterin nimi: Asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä
Yrityksen nimi: Katja Heinonen Ky
Y-tunnus:1073253-9
Osoite: Taidemaalarinkatu 16, Helsinki
Puhelinnumero: 050 5713673
Sähköposti: info.hiuskulma@gmail.com
Toimipisteiden lukumäärä: 1

Rekisteriasioita hoitava henkilö
Nimi: Katja Wahlman
Osoite: Taidemaalarinkatu 16, Helsinki
Puhelinnumero: 050 5713673
Sähköposti: info.hiuskulma@gmail.com

Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden ylläpitoon ja hoitoon, sekä palvelun edellyttämien yhteydenottojen mahdollistamiseen.

Kerättäviä henkilötietoja käytetään yhteydenottojen mahdollistamiseen.

Keräämme asiakkaitten nimet, puhelinnumerot ja sähköpostit palvellaksemme asiakkaita paremmin. Puhelinnumeroita ja nimiä käytämme asiakkaitten tavoittamiseen jos esim. aikaa pitää muuttaa sekä muistutustekstiviestien lähettämiseen. Sähköpostiin lähetämme varausvahvistuksia sekä kuitteja.

Rekisterin käyttäjät
Katja Heinonen Ky/Katja Wahlman

Rekisteristä vastaava henkilö huolehtii siitä, että yrityksessä työskentelevä henkilöstö on perehdytetty tietosuojaohjeistukseen ja osaa käsitellä rekisteriä tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Rekisteri on
Sähköinen ostettu ohjelmisto; ohjelmiston tarjoaja Tehden Oy

Rekisterin tietosisältö
Etunimi
Sukunimi
Sähköpostiosoite
Puhelinnumero
Markkinointiluvat ja -kiellot

Säännönmukaiset tietolähteet
Tietoja kerätään:
Henkilöltä itseltään
Asiakaspalvelijan keräämänä asiakaspalvelutilanteesta (tiedot asiakkaitten hiuksista, esim. värjäyksissä käytetyt värit)

Tietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse.
Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla
Sähköiset tiedot on suojattu käyttäjätunnuksin
Sähköiset tiedot on suojattu salasanoin
Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

Tarkastus ja kielto-oikeus
Rekisteröidyllä on henkilötietolain 26-28 §:n mukaisesti oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu.
Tarkastuspyyntö voidaan lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle osoitteeseen Taidemaalarinkatu 16, 00430 Helsinki.
Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän toimipaikassa rekisteriasioista vastaavalle henkilölle, yllä mainitussa osoitteessa.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään 4 kertaa vuodessa toteutettuna.

Tiedot poistetaan henkilön niin pyytäessä (unohdetuksi tuleminen). Tiedot luovutetaan asiakkaalle palveluntuottajaa vaihdettaessa.

Tietoja päivitetään asiakkaan siitä pyytäessä (esim. sähköpostiosoite tai puhelinnumero)

Rekisterin ajantasainen ylläpito
Rekisterin ylläpitäjä huolehtii rekisterin ajantasaisuudesta, kuten vanhentuneiden tietojen poistamisesta ja korjaamisesta päivittämällä asiakkaan tiedot aina asiakaskäynnin yhteydessä ja päivittää asiakasrekisteriä säännöllisin väliajoin kerran vuodessa vuoden vaihtuessa.